Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Nabory

Uprzejmie informujęmy, iż ukazały się nowe wzory wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z wnioskami można zapoznać się na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub pod linkiem WNIOSKI

Podkategorie

Termin naboru: 14 luty 2022 roku - 28 luty 2022 roku

Wysokość dostępnych środków w naborze: 83 884,00PLN (20 971 EURO)
 
Forma udzielonego wsparcia: refundacja 90% kosztów kwalifikowalnych przy 10% wkładu własnego (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rodzaju beneficjenta,minimalnych i maksymalnych wartości operacji oraz limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”).

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.