Drukuj

Przygotowanie LSR na lata 2023-2027 – zbieramy propozycje projektów

Rozpoczęliśmy kolejne zadanie w ramach prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego na lata 2023-2027.

Od 26 lipca do 16 sierpnia 2022 r. zbieramy karty projektu – czyli formularze, za pomocą których można zgłosić swoje potrzeby i pomysły na przedsięwzięcia potrzebne na obszarze LGD.

W ten sposób chcemy poznać Państwa pomysły na projekty i działania, które chcielibyście Państwo realizować, uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy LGD,

w ramach nowego okresu programowania na lata 2023-2027. Zebrane propozycje zostaną wykorzystane do tworzenia zapisów Strategii.

Kartę projektu można złożyć online – pod linkiem https://forms.gle/c6qG9punuWEoiUqo7 lub w formie papierowej (druk do pobrania i złożenia w siedzibie LGD).