Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uprzejmie informuję, że do biura Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego wpłynęło
pismo wzywające Radę do złożenia wyjaśnień w związku z oceną naboru VI/2022

Mając na uwadze powyższe zwołuję Nadzwyczajne Zebranie Rady na dzień 26 stycznia 2023 roku

tj. czwartek o godzinie 17.00 Spotkanie odbędzie się w Sali Laboratorium Aktywności Społecznej

w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Przedstawienie porządku zebrania.

4. Podjęcie stosownych uchwał w związku z odpowiedzią Rady na uzupełnienia do naboru
VI/2022.

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad.

Informuję również, że materiały i dokumenty będące przedmiotem posiedzenia są dostępne do
wglądu w biurze LGD Powiatu Wielickiego na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.