Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wypełniając dokumentację do naboru na podejmowanie działalności gospodarczej należy pamiętać o załącznikach obowiązkowych i niezbędnych do każdego wniosku.

Przedstawiamy poniżej na które załączniki należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza, że w niektóre z nich wymagają zwrócenia się o wydanie do podmiotów zewnętrznych.

`

1. Kopia dokumentu tożsamości

2. Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności... - dla potwierdzenia bycia mieszkańcem terenu LGD, jest to kryterium dostępowe - aby móc wziąć udział w naborze.

3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc z:

KRUS: O niepodleganiu ubezpieczeniu KRUS - należy złożyć wniosek w siedzibie KRUS w Krakowie, ul Bratysławska 1a

LUB

ZUS: O podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie - należy złożyć wniosek w Inspektoracie ZUS Kraków - Pogórze, ul Zakopiańska 62 lub możliwość złożenia w systemie ZUS PUE

4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub zaświadczenie o wpisie lub potwierdzenie złożenia wniosku o wpisanie - składane i wydawane przez ARiMR (biuro powiatowe w Niepołomicach, ul Wimmera 52.

W rubryce III.02 należy zaznaczyć okienko nr 6 ,,potencjalny beneficjent'' W ten sposób wnioskodawca uzyskuje nr Identyfikacyjny, który należy wpisać we wniosku (punkt B.II.1) i biznesplanie (punkt I.2).

link do wniosku: https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

5. Bieznesplan

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.