Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dobiega końca realizacja kolejnego już projektu grantowego z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego" realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
Nasz grant realizowany był przez 5 podmiotów z obszaru działania LGD Powiatu Wielickiego, tj.
1. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice - w ramach projektu zakupili 50 sztuk kurtek oraz 6 sztuk klarnetów
2. Stowarzyszenie KORNELIUS - w ramach projektu zakupili stroje krakowskie dla najmłodszych uczestników projektu oraz zrealizowali warsztaty z tańca regionalnego.
3. Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu - w ramach projektu zakupili sprzęt multimedialny tj. lampy, sterownik, reflektory, kolumny, mikrofony, rzutnik, komputer.
4. Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. "Krakowskiej Brygady Kawalerii" - w ramach projektu zakupili 3 komplety siodeł wojskowych konnych.
5. Stowarzyszenie "Wielicka Wieś" - w ramach projektu zakupili sprzęt multimedialny do obsługi wydarzeń kulturalnych tj. Ekran rzutnik, laptop oraz aktywny zestaw nagłośnieniowy.
Całkowity koszt projektu: 83 626,85 zł
Wartość dofinansowania: 73 487,00 zł 🇪🇺
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy zrealizowanych projektów i dziękujemy za bardzo dobrą współpracę 🤝

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.