Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Warsztat Refleksyjny, który odbędzie się w dniu 22 luty 2022r. od godz. 10.00 w Biurze LGD, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka.

Warsztat ten skierowany jest w szczególności do pracowników Biura, członków Organów LGD, wnioskodawców oraz mieszkańców obszaru i przedstawicieli LGD, a jego przedmiotem będzie podsumowanie dotychczasowego wdrażania LSR i działania LGD.

Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o poniższe pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 Konieczność przeprowadzenia w/w warsztatu wynika z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.