Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

  • 5
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 7
  • 3

Termin naboru: 20 września 2022 roku - 4 października 2022 roku

Wysokość dostępnych środków w naborze: 1 285 808,00 PLN (321 452 EUR)

Dotacja udzielana jest w formie refundacji:

- 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.